«
»

Taaltest 021

Geplaatst op woensdag 23 november 2011 | 2 Reacties

Doe jij ook mee met de test die je hier kan doen?..

Mijn score van deze week: 80%

Hieronder vind je de vragen en mijn antwoorden…
Dus als je mee wilt doen, doe dan eerst de test…

De Vragen en Antwoorden:

1) De getuige zegt dat het proces ……..  correct is verlopen.

zijner inziens
zijns inziens
zijns inzien
zijn inziens
De woorden “zijns inziens” worden vaak verkeerd gespeld. Het is een vaste uitdrukking en betekent “volgens hem”.
Zie ook de pagina ‘te allen tijde’

2) De mensen in de andere rij gaan sneller …….. .

als ons
dan ons
dan wij
als wij
Het juiste antwoord is “dan wij”. Dat zie je als je de zin aanvult met woorden uit het eerste deel: sneller dan wij gaan.
Zie ook de pagina ‘ik, mij, hij, hem’

3) John en Michael zijn onze twee ……..  uit Engeland.

logees
logé’s
logés
Het meervoud “logés” krijgt geen apostrof voor de s, omdat dit niet nodig is voor de uitspraak. De é blijft gewoon zoals hij is en de s komt eraan vast.
Zie ook de pagina ‘opa’s, acties, cafés’

4) Vorig jaar ……..  wij een broedende arend.

bespiedden
bespieden
Het woord “bespiedden” is verleden tijd. De ik-vorm (bespied) eindigt al op een D. Daar komt in de verleden tijd DE of DEN bij. Daarom zie je DD in het woord.
Zie ook de pagina ‘Verleden tijd’

5) Het beschadigde schilderij werd ……..  gerestaureerd.

munitieus
minitieus
minutieus
Het woord “minutieus” heeft een u na de n.
Zie ook de pagina ‘onmiddellijk’

6) (Woordenschat) Wat betekent ‘gecreëerd’?

geschonden
geschikt
geschept
geschapen
Als je niet weet wat een woord betekent, kun je het opzoeken.
Zie ook de pagina ‘Links’

7) Kom op, we gaan …….. !

ertegenaan
er tegenaan
ertegen aan
er tegen aan
Het woord “ertegenaan” is hier één woord, zonder spaties. Het woordje “aan” zou los geschreven worden, als sprake was van het werkwoord “aangaan”, maar dat is hier niet het geval.
Zie ook de pagina ‘ervan uitgaan’

8) Hij scheurde door het dorp met een snelheid van ……..  70 km/uur.

ten minste
tenminste
Het antwoord is “ten minste” met een spatie, want het betekent “minimaal” en heeft met een hoeveelheid te maken. Tenminste (zonder spatie) betekent “althans” of “in elk geval”.
Zie ook de pagina ‘te veel, ten minste’

9) De Chinese student werd beroemd door zijn ……..  op het grote plein.

éénmansactie
eenmansactie
Het woord “eenmansactie” schrijf je zonder accenten, omdat er geen verwarring kan bestaan over de uitspraak. Het gaat hier duidelijk NIET over het lidwoord “een” (met een stomme e).
Zie ook de pagina ‘accenten’

10) Die ……..  kunnen beter niet de servieswinkel ingaan.

lomperiken
lomperikken
Het meervoud “lomperiken” krijgt geen dubbele medeklinker, maar alleen EN achter het enkelvoud.
Zie ook de pagina ‘kieviten’

Reacties

2 Reacties to “Taaltest 021”

 1. Billy
  november 23rd, 2011 @ 14:17

  mijn score was 70 %
  Ik had eveneens “ertegenaan” verkeerd

 2. Aline
  november 23rd, 2011 @ 14:21

  @Billy ik heb het echt nog nimmer zo aan elkaar geschreven… die samengestelde woorden blijven lastig… net als een dubbel k bij de laatste, maar ja is weer een uitzondering omdat de klemtoon anders ligt, wat nou spreektaal en schrijftaal door elkaar halen… Wink

Geef een reactie

Je moet ingelogd zijn om reacties te geven.